Začínáme s programem Warehouse EU:

1. Instalace a základní nastaveni programu

- Naintalujte Microsoft .NET Framework 4.7.1 :

Microsoft .NET Framework 4.7.1

- Stáhnete si instalační baliček programu (soubor WarehouseEuInstall.zip):

Stahnout Warehouse EU

- a rozbalte si ho (click pravým tlačítkem myši a 'Extrahovat vše'):

Rozbalte si .zip soubor

- Ze složky WarehouseEuInstall spusťte soubor WarehouseEuInstall.exe a postupujte podle instrukce na obrazovce:

Spusťte soubor WarehouseEuInstall.exe

- Po instalaci spusťte program:

Spusťte program

- Objeví se Splash okno:

Spusťte program

- Pak se objeví okno přihlášeni:

Přihláste se

- Do pole 'Jméno' napište 'SU' a zmačknete 'OK'. Objeví se hlavní okno programu:

Hlavní okno Warehouse EU

- Pomoci tlačítka 'Název společnosti' změňte název firmy. Pak v horním menu zmačknete 'Seznam klientů' a ve skupině 'Vnitropodnikove' upravte údaje společnosti.

- V horním menu 'Servis' zmačknete tlačitko 'Definovat certifikát pro podepisování sprav EET'. Objeví se okno nastaveni údajů EET s přednastavenými údaje Playground (fiktivního) certifikátu a serveru. Zmacknete tlačítko 'OK':

EET settings

- Změní se spodek hlavního okna programu:

EET loaded

- V horním menu zmačknete tlačitko 'Seznam klientů'. Přidejte skupiny klientů (například Dodavatele, Odberatele). Do skupin přidejte klienty:

Clients

Clients

- Ve většině případů stačí napsat IČO a zmačknout tlačítko 'Načíst data z OR'

- V horním menu zmačknete tlačitko 'Sklad'. Přidejte skupiny zboží. Do skupin přidejte zboží.
  Do pole "Kat. číslo" můžete zadat EAN kód položky - název produktu se vyplní automaticky.


Goods

Goods

2. Naskladněni zboží

  (Nahoru)

- Pro naskladneni zboži zmačknete tlačítko 'Nový dokument'. Zvolte operace 'Nákup'. Zvolte dodavatele. Zvolte odberatele (sklad, kam chcete to naskladnit) ze skupiny 'Vnitropodnikove':

Buy

- Zmačknete tlačítko 'OK'. Dvojitým klikem myši přidejte potřebné zboží do dokumentu, v případě potřeby upravte množství a cenu:

Buy

- Zmačknete tlačítko 'Uložit dokument':

Buy

- Zavřete okno dokumentu. Ted na Sklade 1 se objeví naskladněné množství zboží:

Buy

3. Prodej zboží

  (Nahoru)

- Pro prodej zboži zmačknete tlačítko 'Nový dokument'. Zvolte operace 'Prodejka' nebo 'Faktura'. Zvolte dodavatele(sklad, ze kterého chcete to prodat) ze skupiny 'Vnitropodnikove'. Zvolte odberatele:

Sell

- Zmačknete tlačítko 'OK'. Dvojitým klikem myši přidejte potřebné zboží do dokumentu, v případě potřeby upravte množství a cenu:

Buy

- Zmačknete tlačítko 'Uložit dokument':

Sell

- Ted’ ten dokument da se vytisknout:

Sell

- V případě prodeje za hotovost (operace 'Prodejka') zašle program požadavek na server Ministerstva financí, obdrží fiskální kód a vytiskne jej na fakturu:

Sell

* K vytištěnému dokumentu můžete přidat logo, tapetu a razítko. K tomu musí složka programu obsahovat soubory logo.bmp (221x69 px), watermarks.bmp (700x360 px), stamp.bmp (343x130 px)

4. Pokladna

  (Nahoru)

- Aby se skupiny produktů a produkty mohly zobrazit v rozhraní pokladny, musíte v jejich vlastnostech povolit zaškrtávací políčko 'K pokladně':

Sell
Sell

- Zmačknete tlačítko 'Pokladna':

Sell

- Zmačknete tlačítko Settings

Sell

- Nastavte pokladní tiskárnu, velikosti, písmo a barvy tlačítek. Zmačknete tlačítko 'OK'

- Kliknutím na tlačítko skupiny se zobrazí obsah skupiny, kliknutím na tlačítko produktu se produkt přidá do dokumentu:

Pokladna

- Kliknutím na tlačítko tiskárny dokument se zapíše do databáze, dostane fiskální kód, a vytiskne se na pokladní tiskárně:

Pokladna