russian language czech language
logo wareouse
TradeSoft.cz
software pro skladovou evidenci a obchodování

Warehouse EU

šipka odkaz více info
šipka červená podrobná a zároveň velice jednoduchá skladová evidence
šipka červená možnost propojení skladů s internetovým obchodem

Warehouse Fakturace

šipka odkaz více info
šipka zelená pohodlný program pro evidenci přijatých a vystavených faktur
šipka zelená kontrola dlužníků a věřitelů, tisk platebních příkazů pro banku

Warehouse Autosalon

šipka odkaz více info
šipka modrá vedení skladu autodílů s možnosti prodeje on-line
šipka modrá kompletní kontrola a organizování servisní činnosti autoservisu, případně autosalonu
Novinky programů
  24.02.2020
  Opravena nejistota při opakovaném odesíláni údajů o tržbě do serveru finanční správy
  05.08.2018
  Zveřejněna a je k dispozici ke stažení nejnovější verze programu Warehouse EU WPF
  05.03.2018
  Přidán způsob rozesíláni emailů na email adresy ze souboru .txt (vzorek)
  29.09.2017
  Přidán způsob hotovostní úhrady v cizí měně (vzorek)
  08.11.2016
  Do faktury přidán QR-kód pro platbu pomoci mobilního internet-bankingu (vzorek)
  22.10.2016
  Realizován interface "Pokladna" pro obchodní místa
  17.10.2016
  Vyrobena univerzální .dll knihovna EET pro vývojáře - eetuni.dll
  18.08.2016
  Realizována podpora elektronické evidencí tržeb
  14.08.2015
  Vytvořena možnost automatického přidání dat klienta z obchodního rejstříku
Rychlý kontakt
  Greg Computers s.r.o.
Jinonická 4, Praha 5
Tel.: +420 257 221 704
E-mail:
info@iptelecom.cz

Všechny kontakty...
Obchodní systémy Warehouse EU EET pro skladové hospodářství

Systém skladové evidence, který je zabudován do jádra všech programů Warehouse, je vypracován s přihlédnutím ke všem požadavkům a zvláštnostem hospodářství obchodního podniku a je sestaven na základě nejnovějších informačních technologií. Nechybí možnost vedení více skladů v jednom podniku, rychlá inventura jednotlivých skladu, nastavení minimálního množství zásob, podpora čtečky čárových kódů a mnoho dalších užitečných možnosti a funkcí.

Hlavní výhody programů. Proč programy Warehouse EU EET?
 
Technické vlastnosti systému na výsoké úrovní
- Jednoduchý update (obnovení) systému, kdy není nutno používat celkový re-install systému. Obnovení systému se provádí z internetu, kdy uživatel je upozorněn na seznam obnovení.
- Jednoduché zálohování databáze, které je aktivní pouze pro uživatele, které tuto funkci mají dostupnou. Taktéž je možnost nastavit automatické zálohování databáze, pro minimalizaci rizika ztráty důležitých dat.
- Zabezpečení databáze proti vloupání uživatele.
- Podpora více databázi. Jako primární databáze se používá spolehlivý databázový server MS SQL Server 2008. Ale systémy podporují i databázi MS Access a další datbázové servery.
- Podpora spolupráce s libovolným hardwarem pro čtění čárových kódů.
- Podpora síťového použití systému. Hlavní počítač je používán jako server a úložiště databáze. Veškerá data jsou bezprostředně odesílána na server (v síťové verzi). Server a klientská stanice spolu komunikují přes tradiční lokální síť. Při havárii klientské stanice nehrozí jakákoli ztráta dat ze serveru.
- Možnost použití systému i na jeden počítač.
Správá více skladů a vzdálený přístup
V systému je od samého začátku vývoje řešena možnost přístupu do systému pomocí vzdáleného počítače – vhodné například pro ředitele či vedoucího. Nutnost připojení databázového serveru na internet. Taktéž je v úvahu brána schopnost systému řízení většího počtu skladů rozptýlených na určitém geografickém území z jednoho pracovního místa. Tím pádem se pracuje s větším počtem míst prodeje. Možnost dohledu nad podniky rozmístěnými po celém městě, zemi. Vhodné i pro sítě skladů.
Práce se systémem personálu
- Jednoduché, intuitivní a přehledné uživatelské prostředí.
- "Přátelské" ovládání systému. Vychází se z toho, že většina lidi nejsou odborníci přes počítače.
- Srozumitelnost a snadné použití systému.
- Maximální jednoduchost a rychlost práce.
- Snadné osvojení programu jak ze strany obsluhového personálů, tak i ze strany provozovatele skladu.
- Velký důraz je kladen na grafickou část programu za použití ikon činnosti (například ikony skladu, ikony pracovníku, ikony objednávek atd.).
- Spolehlivost systému. Možnost jednoduše stornovat některé funkce, ovšem se záznamem o storno operaci.
Kontrola činnosti zaměstnanců
- Bezpečnostní omezení práv uživatelů.
- Absolutní kontrola personálu při práci se systémem.
- Odvracení možnosti úniku peněz za poskytované služby i bez přítomnosti manažera.
- Propracovaný systém kontrolující chod podniku – minimalizace možnosti provádění černých operací.
- Účinný nástroj pro odhalování případné nepoctivosti.
- Evidence veškerých finančních toků na pokladnách.
Podpora dalšího vývoje a provedení změn v systému
- Možnost dalšího vývoje na základě požadavků, připomínek a námětů uživatelů.
- Okamžitá změna systému na základě změny zákonu. Například změna sazby DPH či jiných vládních vyhlášek.
- Jednoduchý a rychlý update systému vycházející z připomínek hlášených uživatelem.
Jednoduchá instalace (jedním kliknutím)
- Nainstalovat program a začít ho používat může nezkušený uživatel.
- K dispozici jsou velmi jednoduché a jasné instrukce s obrázky (ve stylu komiksu).
Vícejazyčné uživatelské rozhraní (CZ, RU, EN)
- Každý uživatel může přepínat program pro vhodný jazyk.
Nízká cena
- Cena Lite verze pro jednoho uživatele je pouze 2990 Kč (bez DPH).
Stránky provozuje společnost Greg Computers s.r.o., která je zároveň výhradním vlastníkem všech obchodních práv k programům Warehouse.