russian language czech language
logo wareouse
TradeSoft.cz
software pro skladovou evidenci a obchodování

Warehouse EU

šipka odkaz více info
šipka červená podrobná a zároveň velice jednoduchá skladová evidence
šipka červená možnost propojení skladů s internetovým obchodem

Warehouse Fakturace

šipka odkaz více info
šipka zelená pohodlný program pro evidenci přijatých a vystavených faktur
šipka zelená kontrola dlužníků a věřitelů, tisk platebních příkazů pro banku

Warehouse Autosalon

šipka odkaz více info
šipka modrá vedení skladu autodílů s možnosti prodeje on-line
šipka modrá kompletní kontrola a organizování servisní činnosti autoservisu, případně autosalonu

Warehouse Fakturace :: Popis

Warehouse Fakturace je jednoduchý a pohodlný systém evidence přijatých a vystavených faktur, jejich kontroly podle jejich data splatnosti a tisk příkazů k úhradě. Program pracuje na platformě Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7 a využívá technologie Microsoft .NET Framework, Jet, SQL server.
Program může pracovat buď společně se systémem skladové evidence a obchodu Warehouse EU, nebo samostatně. V případě, že používáte systém Warehouse EU, přebírá program Fakturace z databáze Warehouse EU informace o vystavených fakturách a seznam zákazníků se všemi jejich charakteristikami. V případě samostatného fungování se všechny tyto informace zapisují ručně.

Pro vizuální seznámení s možnostmi programu Warehouse Fakturace si Vás dovolujeme pozvat do sídla naší společnosti na adrese:
Greg Computers s.r.o.
Jinonická 732/4, Praha 5
Kontakt: +420 257 221 704
mapa

Stránky provozuje společnost Greg Computers s.r.o., která je zároveň výhradním vlastníkem všech obchodních práv k programům Warehouse.